Výstupy projektu

Elektronická verze šanonu "Pohyb do škol" ke stažení ve formátu PDF:

Kalendář - pohybová aktivita
Kalendář - stravovací zvyklosti
Metodický materiál pro pedagogické pracovníky - Nápady do výuky
Poster - Pohybová pyramida
Poster - Výživová pyramida
Pracovní list - dopravní výchova
Pracovní list - pohybová aktivita a stravovací zvyklosti
Tabule - Zdravý talíř
Třídy v pohybu

Zdraví a životní styl dětí a školáků

Zdraví a životní styl dětí a školáků

Publikace názorně vystihuje specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže zejména v oblasti stravovacích a pohybových zvyklostí, kouření, pití alkoholu, úrazovosti, využívání volného času, životní spokojenosti apod. Všechny tyto, ale i další determinanty jsou zasazeny do sociálního prostředí rodiny a školy.

Dokument Zdraví a životní styl dětí a školáků ke stažení (PDF).