Management třídy

Management třídy

Název produktu:

Management třídy

Zaměření produktu:

Produkt je zaměřen na styly vedení studentů a jejich využití v běžných hodinách. Seminář je určen pro pedagogy základních, středních škol a rodiče.

Co klient získá:

Účastníci se seznámí s různými styly vedení lidí. Posoudí možnosti jejich využití při práci se svými žáky. Vyzkouší si, jaké mají jednotlivé styly vliv na rozvoj samostatnosti, odpovědnosti, motivaci studentů a efektivitu výuky. Zaměříme se především na inspirování, koučování a delegování. Seminář trvá 8 hodin a je poskytován pro 16 – 20 účastníků.