Mgr. et Bc. Lucie Lauermanová

Mgr. et Bc. Lucie Lauermanová

Lucka vystudovala obor Rekreologie (specializace Management sportu a rekreace) a obor Aplikované pohybové aktivity (zacílený na osoby se specifickými potřebami) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala roční stáž na Univerzitě Las Palmas De GC.

Od roku 2009 působí na základní škole DOCTRINA, s.r.o. (Liberec) jako lektor, externí poradce a tvůrce edukačních materiálů pro pedagogy (pro oblast klíčových kompetencí a oblast zdravého životního stylu žáků a učitelů), hlavní organizátor harmonizačních kurzů zaměřených na podporu zdravého životního stylu žáků. Od roku 2012 působí jako lektorka klíčových kompetencí a osobnostního rozvoje ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spoluzakladatelkou o.s. Lenochod (Olomouc, rok vzniku 2012), které se věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého životního stylu, se specializací na problematiku dětské nadváhy a obezity.

Od roku 2005 se aktivně zapojovala do podpory zdravého životního stylu dětí v rámci organizací: JANTA, s.r.o; GM5, s.r.o; Spolek RAK; Classic Outdoor, s.r.o a další. V současnosti je posluchačkou doktorského studijního programu kinantropologie na FTK UPOL. Od roku 2010 se aktivně věnuje vedení jógy smíchu u různých cílových skupin. Je jednou ze dvou učitelů jógy smíchu v ČR.

Kontakt:

lucie.lauermanova@hbsc.upol.cz

733 529 766