Výstupy projektu

Elektronická verze šanonu "Pohyb do škol" ke stažení ve formátu PDF:

Kalendář - pohybová aktivita
Kalendář - stravovací zvyklosti
Metodický materiál pro pedagogické pracovníky - Nápady do výuky
Poster - Pohybová pyramida
Poster - Výživová pyramida
Pracovní list - dopravní výchova
Pracovní list - pohybová aktivita a stravovací zvyklosti
Tabule - Zdravý talíř
Třídy v pohybu

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků

Byla vydána Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků, která je výstupem mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC).

Dokument Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků ke stažení (PDF).