Způsoby hodnocení, které žáky motivují

Produkt je zaměřen na způsoby hodnocení, které žáky motivují k další aktivitě. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Účastníci si vyzkouší různé způsoby hodnocení a posoudí vhodnost jejich využití v běžných hodinách. Jednotlivé způsoby hodnocení se liší především tím, zda jsou zaměřeny na žáka, na splnění cíle nebo na proces, postup. Hlavním cílem je hodnotit tak, aby měli studenti chuť aktivně se zapojit do další aktivity. Seminář trvá 8 hodin a je poskytován pro 16 – 20 účastníků.

Datum: 11. 12. 2015 (0:00) - 13. 12. 2015 (0:00)

Místo: Dle domluvy

Typ: , školení, seminář, víkendová akce

Doba trvání: 30 hodin

Počet osob: 16-20

Cena: 1000 Kč

Lektor: Ing. et Mgr. Mariana Krásnolipská

Produkt: Způsoby hodnocení, které žáky motivují

Poskytovatel: Ing. et Mgr. Mariana Krásnolipská