Způsoby hodnocení, které žáky motivují

Způsoby hodnocení, které žáky motivují

Název produktu: 

Způsoby hodnocení, které žáky motivují

Zaměření produktu:

Produkt je zaměřen na způsoby hodnocení, které žáky motivují k další aktivitě. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Co klient (škola) získá:

Účastníci si vyzkouší různé způsoby hodnocení a posoudí vhodnost jejich využití v běžných hodinách. Jednotlivé způsoby hodnocení se liší především tím, zda jsou zaměřeny na žáka, na splnění cíle nebo na proces, postup. Hlavním cílem je hodnotit tak, aby měli studenti chuť aktivně se zapojit do další aktivity. Seminář trvá 8 hodin a je poskytován pro 16 – 20 účastníků.

Způsoby hodnocení, které žáky motivují