Využití zážitkového (zkušenostního) učení v běžných vyučovacích hodinách

Využití zážitkového (zkušenostního) učení v běžných vyučovacích hodinách

Název produktu:

Využití zážitkového (zkušenostního) učení v běžných vyučovacích hodinách

Zaměření produktu:

Produkt je zaměřen na metodu zážitkové pedagogiky a její využití v běžných hodinách. Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol.  

Co klient (škola) získá:

Účastníci se seznámí s metodou zkušenostního učení, které je možno využívat pro ovlivňování postojů studentů. Vede k podpoře vlastního názoru, sebehodnocení i přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování. Seminář trvá 8 hodin a je poskytován pro 16 – 20 účastníků.