Rozvoj vybraných kompetencí

Rozvoj vybraných kompetencí

Název produktu:

Rozvoj vybraných kompetencí

Zaměření produktu:

Produkt je zaměřen na trénink vybraných kompetencí a jejich rozvoj v běžných hodinách. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Co klient (škola) získá:

Účastníci se naučí obsah jednotlivých kompetencí přenést do aktivit, pomocí kterých si studenti dovednost osvojí. Účastníci si vyzkouší propojování jednotlivých aktivit s hodnotami, které jsou s nimi spojeny. Jsou to vlastně odpovědi na otázku: Proč to máme dělat?“. Seminář trvá 8 hodin a je poskytován pro 16 - 20 účastníků.