Projekt vnesl zdravý životní styl do škol

Projekt vnesl zdravý životní styl do škol

Stěny olomouckého NH hotelu koncem minulého týdne pokryly plakáty s hesly jako „Nepřejídat se“ nebo „Mít svůj sportovní vzor“. Šlo o myšlenky a nápady učitelů a žáků ze škol zapojených do projektu Pohyb do škol. Ten s končícím školním rokem vyvrcholil a v Olomouci se uskutečnil jeho závěrečný seminář.

Na společné bilancování projektu, jehož cílem bylo motivování žáků 47 základních a středních škol v Olomouckém kraji ke zdravému životnímu stylu, dorazilo na 130 pedagogů.

„Zájem škol o aktivity projektu byl velký, nyní sbíráme zpětné vazby. Chceme se posouvat dál, protože vidíme, že problém sedavého chování a nízké pohybové aktivity u dětí je vážný, a jsme připraveni vyvinout metodiku nebo školící systém, díky kterému by se tato situace otočila pozitivním směrem,“ uvedl hlavní řešitel Michal Kalman z fakulty tělesné kultury.

Zdravý životní styl do všech typů škol

Mezi vyučujícími, kteří do Olomouce dorazili, byl i Lukáš Stejskal ze Základní školy Šternberská v Uničově, kde jsou vychováváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. „Naši žáci by chtěli být aktivní, ale moc se jim to dosud nedařilo. Pohyb do škol tak přišel vhod. Žáci byli rádi, že se mohli zapojit do jeho aktivit, poznali nové možnosti trávení volného času, vyzkoušeli věci, které ještě vyzkoušet nebo zažít nemohli. Nejvíce je oslovil koncept aktivních přestávek,“ prozradil Stejskal.

Připustil přitom, že pro učitele bylo zapojení do projektu poněkud náročnější než obvykle, ale mohli své žáky poznat z jiné stránky. A také se dozvěděli řadu tipů, které nyní mohou v práci s dětmi využít.

Kamiony vybavení i didaktické pomůcky

Během devíti měsíců trvání projektu jeho tým uskutečnil osmnáct víkendových školení, jichž se zúčastnilo 250 učitelů, 555 dětí absolvovalo semináře zaměřené na zdravý životní styl, na základě školení vznikly na školách týmy, které tyto myšlenky mají šířit dále. Stovky žáků se zúčastnily dvou zorganizovaných cyklodnů či dětského dne na radíkovské pevnůstce, další pak projektových dnů na školách. Vzdělávací instituce zároveň mohou využívat nově pořízené sportovní vybavení, které zaplnilo čtyři kamiony.

„Každá ze škol dostane set metodických didaktických pomůcek, které může využít pro práci s dětmi. Vedle samotných školících aktivit totiž vzniklo několik tištěných a digitálních materiálů, jako jsou například tipy do výuky či na aktivní přestávky nebo plakáty s pohybovou a výživovou pyramidou. Vytvořili jsme také čtyři edukační videa, u kterých jsme si dali záležet, aby byla motivační a zároveň měla virální potenciál,“ vyjmenoval Kalman.

Aktivity pokračují dále

Zmíněné materiály budou k dispozici i pro školy, které se projektu Pohyb do škol neúčastnily, stejně tak si budou moci zájemci objednat balíčky aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu. Řešitelé projektu nyní připravují portál zdravi.upol.cz, na němž chtějí přednášky, semináře a další aktivity nabízet.

Zároveň monitorují možnosti, jak na Pohyb do škol navázat podobným projektem, o spolupráci stojí i školy. „Máme určité indicie, že tento typ aktivit bude nadále podporován, jsme tedy ve střehu. Prozatím jsme udělali maximum, co jsme mohli, uvidíme ještě, co vyplyne ze zpětných vazeb od kantorů,“ uzavřel Kalman.