Mgr. Jana Vokáčová

Mgr. Jana Vokáčová

Vystudovala obor Rekreologie (specializace Management sportu a rekreace) na FTK UPOL. Během studia absolvovala roční studijní stáž na Univerzitě Pablo de Olavide ve Španělsku a následně půlroční pracovní stáž v organizaci Actiba2000 (Španělsko, Cadiz), jejíž hlavní náplní je podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže prostřednictvím pohybové aktivity. Zde se stala iniciátorkou výchovně-vzdělávacích programů v oblasti zdravé výživy dětí. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Lenochod se sídlem v Olomouci, které se věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého životního specializací na problematiku dětské nadváhy a obezity.

 

Kontakt:

jana.vokacova@hbsc.upol.cz

723 478 918