Program Pohyb do škol pro žáky a studenty

Program Pohyb do škol pro žáky a studenty

Zaměření produktu:

Hlavním cílem programu Pohybu do škol pro žáky a studenty je podpora zdravého životního stylu na základních a středních školách prostřednictvím aktivit postavených na prvcích zážitkové pedagogiky. Celý program je na každé ze zapojených škol realizován prostřednictvím následujících 4 dílčích aktivit:seminář s žáky,
společná diskuse žáků a učitelů,
edukační materiály,
projektový den.
Pro koho je akce určena:

Cílovou skupinu programu jsou žáci a studenti základních a středních škol.

Co klient (škola) získá:

 

Program Pohyb do škol pro žáky a studenty
Program Pohyb do škol pro žáky a studenty